Prijavite se samostalno i otključajte vlastiti potencijal. Prijavite se kao tim i otključajte vrhunske rezultate na radnom mjestu.

Što predstavlja PCM?

Mnoge komunikacijske metodologije uče nas (manje ili više uspješno) kako da komuniciramo sa različitim sugovornicima.
Kako da efikasno pregovaramo.
Kako da lobiramo.
Kako da formuliramo poruku i odaberemo efikasne kanale komunikacije.

No, samo jedna metodologija nas uči o tome tko su ljudi koji komuniciraju.

PCM (Process Communication Model®) je model koji otkriva dubinsku strukturu ličnosti. Upoznaje nas sa vlastitim komunikacijskim potrebama, kao i potrebama ljudi s kojima smo u svakodnevnom kontaktu.
Gdje je korijen tih potreba… Kako ih uspješno razumijeti i zadovoljiti…
U kakvom su odnosu sa okolinom u kojoj radimo i živimo…
Kako da smanjimo efekte vlastitih negativnih reakcija u situacijama kada te potrebe nisu zadovoljene…

PCM vam omogućuje da suštinski razumijete mehanizam koji stoji iza postupaka različitih ljudi u poslovnom okruženju.

Zašto je ovaj trening značajan za vas?

Upoznati ćete se sa 6 tipova ličnosti koji čine dubinsku strukturu svakog čovjeka

Značajno ćete unaprijediti svoju komunikaciju sa različitim tipovima sugovornika

Naučiti ćete kako da se obratite različitim tipovima ljudi tako da njihove specifične psihološke potrebe bude zadovoljene

Naučiti ćete kako da svoj stil rukovođenja i komunikacije prilagodite svakom članu tima

Naučiti ćete kako da prepoznate i otklonite konflikte još u ranoj fazi njihovog nastanka

Ulazni assessment omogućiti će vam da prepoznate svoje najdublje potrebe i iskoristite svoj potencijal na najbolji način

Kome je trening namijenjen?

Menadžerima čiji su svakodnevni izazovi vođenje sastanaka, rješavanje konflikata, neefikasna komunikacija i demotivacija zaposlenih

HR ekspertima koji žele svojim zaposlenima osigurati najkvalitetniji razvojni program

Tim liderima koji vode ljude različitih karaktera i modela ponašanja

Svima koji žele istražiti nove pristupe i alate kako bi unaprijedili svoj osobni razvoj

Usvajanjem Process Comunication Model-a povećati ćete kapacitet za adaptivnu komunikaciju kao i stupanj razumijevanja kompleksnosti ljudskog ponašanja. Praktično, PCM vam omogućuje da predvidite ponašanje ljudi iz svog okruženja. Kroz uvid u dubinsku strukturu ličnosti, ponašanje matrice u stresu i komunikacijske potrebe svih šest tipova ličnosti, uspostaviti ćete zdrave i pozitivne međuljudske odnose.

Kako izgleda trening?

Istražite PCM i otključajte svijet potencijala

PCM Hrvatska

Zagrebačka cesta 217
Rudeš, Zagreb
Hrvatska

T. +385 (0)91 3232 100
E. info@pcm-hrvatska.com
W. pcm-hrvatska.com